GB:s Hemsida

ÅRSMÖTEN

HÖSTMÖTEN


Årsmöte 2020


Spelet börjar kl.10.00

Efter spel prisutdelning,

lunch och Årsmöte.

Anmälan senast

Leffe Sävis eller TonyG

150 kr Spel-Lunch

Bara spel 100 kr, bara lunch 50 kr

Plusgiro: 465 41 28 - 0


Verksam-

hetsber.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010