GB:s Hemsida

ÅRSMÖTEN

HÖSTMÖTEN


GB-Pokalen / Höstmöte  


Fredag 18 november 2022

Spelet börjar kl.12.00

Efter spel prisutdelning,

lunch och Höstmöte.

Anmälan senast 7 dagar före

Leffe Sävis 070 301 53 67

eller TonyG 070 672 93 66

Kostnad spel och Lunch 150 kr

Betalas senast 14 till

Plusgiro: 465 41 28 - 0

Anmälan till GB-Pokalen/Höstmötet

Protokoll