GB:s Hemsida

GBlogotyp
meeting

ÅRSMÖTEN

HÖSTMÖTEN


GB Pokalen


Fredag 15 November 2024

Spelet börjar kl.10.00

Efter spel prisutdelning,

Kaffe o Macka

Anmälan senast 7 dagar före

Leffe Sävis 070 301 53 67

eller TonyG 070 672 93 66

Kostnad spel o Lunch 250 kr

Betalas senast 11 Nov. till

Plusgiro: 465 41 28 - 0

GBhome

Protokoll