GB:s Hemsida

GBlogotyp
meeting

ÅRSMÖTEN

HÖSTMÖTEN


Magnus Cup


Fredag 15 MARS 2024

Spelet börjar kl.10.00

Efter spel prisutdelning,

Kaffe o Macka

Anmälan senast 7 dagar före

Leffe Sävis 070 301 53 67

eller TonyG 070 672 93 66

Kostnad spel o Kaffe/macka 150 kr

Betalas senast 12/3 till

Plusgiro: 465 41 28 - 0

GBhome

Protokoll